1.Проектиране на високо-технологични

– отоплителни,

– вентилационни,

– климатични,

– ВИК инсталации,

– термопомпени и

– соларни системи

2.Доставка и монтаж

3.Изработване на проекти и консултации за изграждане на отоплителни инсталации

-котли на твърдо гориво

– котли за пелети

– електрически котли

– камини

– печки

– подово отопление

– термопомпи

4.Консултации за определяне на икономически най-изгодната за

Вас система за затопляне на вода

5.Проектиране и изграждане на слънчеви системи подпомагащи локалното отопление

6.Проектиране и изграждане на комбинирана система за топла вода –слънчев колектор,бойлер с две серпентини и локално отопление

7.Безплатна поддръжка и профилактика на системата в гаранционният срок

8.Следгаранционно обслужване

 9. Участие в проект „ Енергийна ефективност”

Слънчеви колектори, парно отопление, колектори за топла вода,слънчеви панели