Надеждна, модерна и изгодна алтернатива

Стоманените котли Sоlid 2000 B предлагат евтино и същевременно ефективно отопление на дървесина или въглища, особено в едно- или двуетажни еднофамилни къщи. Изпълнението им се отличава с компактни размери, добър външен вид и дълъг експлоатационен период.

 

ПРЕДИМСТВА

– Съобразена с потребностите мощностна гама от 16 до 45 kW

    – Лесно почистване през широко оразмерената врата на камерата за пепел

    – Увеличена ефективност с терморегулатор за поддържане на избраната температура

    – Добре изолирана горивна камера чрез шамотни тухли

    – Независимост чрез използване на разнообразно гориво: въглища, дърво, брикети

 

  •  Съчетание от висока мощност и ниски експлоатационни разходи

  Изборът на мощност на котела се прави в зависимост от площта на жилището и индивидуалните 

  отоплителни потребности. Като база за сравнение се приема, че жилище с площ около 80 m² и

  отоплителен обем 200 m² се нуждае от около 6 kW изчислителна топлинна мощност, като разбира

се точното оразмеряване зависи от броя на външните стени, изолацията, дограмата и други. Така

  гамата котли Sоlid 2000 B покрива голяма част от възможните приложения.
Котлите имат вграден терморегулатор, с който настройвате желаната температура на котелната

  вода и по този начин ограничавате максималната ú стойност, а това оптимизира експлоатацион-

  ните разходи. От показанието на термометъра винаги можете да следите температурата в

  отоплителния котел и налягането на водата.

  •   Гориво

  Последните цифри от типовото обозначение на котлите оказват вида на препоръчваното гориво:
– Отоплителните котли от тип „SFU“ са предназначени за гориво тип кафяви въглища с размери

    20 до 40 mm с отоплителна стойност 16 MJ/kg и водно съдържание до 28%.  

    Като заместително гориво могат да бъдат използвани дърва, брикети, каменни въглища,

    пресовани горива, кокс.
– Отоплителните котли от тип „SFB“ са предназначени за дърва, с отоплителна

    стойност 13 MJ/kg и водно съдържание до 20 %, максимална дължина 330 mm респ. 500 mm и

    максимален диаметър 100 mm. Възможно е приложението на други видове горива като кокс,

    каменни въглища или брикети, като при това трябва да се синхронизират работните условия и

    параметрите на отоплителния котел със съответния вид гориво.

Цени:

Каталожен номер – №19 Котел BOSCH Solid 2000 B, SFU 16 kW    цена в лева 1429,00лв.

в долари  – 1006,70

Каталожен номер – №20 Котел BOSCH Solid 2000 B, SFU 24 kW    цена в лева 1719,00лв.

в долари  -1210,88

Каталожен номер – №21 Котел BOSCH Solid 2000 B, SFU 27 kW    цена в лева 1789,00 лв.

в долари  -1260,19

Каталожен номер – №22 Котел BOSCH Solid 2000 B, SFU 32 kW    цена в лева 1899,00 лв.

в долари  -1337,67

Tags:Котел BOSH Solid 2000 B