Отопление чрез слънчеви колектори – предимства

Отопление чрез слънчеви колектори – предимства За разлика от изкопаемите горива, слънчевата светлина е почти изцяло на наше разположение. Тя може да се използва както за отопление (соларни панели), така и за производство на електричество (фотоволтаични панели). Тези панели са полупроводникови устройства и са открити преди повече от 150 години. Read more…