Икономично отопление на дървесина

Можете да разчитате на отоплителните котли Sоlid 5000 W, тъй като те са здрави, намаляват чувствително експлоатационните разходи и се използват лесно.

ПРЕДИМСТВА

– Икономия на разходи за гориво благодарение на пиролизна технология

– Гама отоплителна мощност  26 kW, 32 kW, 38 kW

– Управляващо табло за регулиране на вентилатора и циркулационната помпа

в зависимост от температурата на котелната вода

   – Допълнителна сигурност чрез вградена серпентина за защита от прегряване

   – Възможност за изгаряне на цели дървесни трупи

   – Лесно почистване поради малкото количество пепел

  • Надеждни и с дълъг експлоатационен период

    Можете да разчитате на отоплителните котли Sоlid 5000 W, тъй като те са здрави, намаляват чувствително експлоатационните разходи и се използват лесно.
Те са перфектно съгласувани за работа на дърва, като горивната камера поема дървесина с
  дължина до половин метър. Компактни и надеждни, те имат много добра производителност.  

    Изолирането на камерата с керамичен материал гарантира много добро задържане на топлината  и улеснява оптималното изгаряне на дървесината.

  •    Сигурна работа

    Котлите Sоlid 5000 W гарантират безопасно използване чрез вграденото уплавляващо табло ивентилатор за циркулация на въздуха.
Котлите от тази серия са оборудвани и с предпазен топлообменник. При опасност от прегряване термостатният вентил освобождава, а предпазният топлообменник се покрива със студена вода.

  •    Гориво

   Отоплителният котел Solid 5000 W работи с естествена и нетретирана дървесина. Дължината на   отделните горивни елементи може да достига до 420 – 570 mm (в зависимост от типа отоплителен котел). Могат да се използват също така пресовани дървени материали и брикети.

BOSCH-solid-5000wЦени:

Каталожен номер – №79 Котел BOSCH Solid 5000 W   26  kW    цена в лева 3569,00лв.

в долари  – 2483,03

Каталожен номер – №80 Котел BOSCH Solid 5000 W 32 kW    цена в лева 3969,00лв.

в долари  -2740,59

Каталожен номер – №81 Котел BOSCH Solid 5000 W  38 kW    цена в лева 3999,00 лв.

в долари  -2716,30