Електрическите проточни котли са съвременен ефикасен източник на топлина, работещи самостоятелно или съвместно с котли на твърдо или течно гориво в директен или акумулиращ режим. Те са изключително удобни за локално отопление на жилища, вили, почивни станции, промишлени помещения и други обекти с изисквания за комфорт, сигурност и автоматично управление. Електрическите котли включват тристепенна циркулационна помпа „GRUNDFOS / WILO“, разширителен съд (моделите до 30 kw), филтър за котелната вода, предпазен клапан, котелен и авариен термостат, датчик за нивото на водата в котелното тяло и манометър.   

Цени на електрически котли

Каталожен номер – №12    MR 6 kW    цена в лева 1175,24 лв.

в долари  -821,24

Каталожен номер – №13    MR 8  kW    цена в лева- 1177,92 лв

в долари  –  823,11

Каталожен номер – №14   MR 10  kW  цена в лева- 1182,86 лв

в долари  –  826,56

Каталожен номер – №15    MR 12 kW     цена в лева- 1185,17 лв

в долари  –  828,18

Каталожен номер – №16   MR 15 kW  цена в лева- 1302,25лв

в долари  –  909,99

Каталожен номер – №17    MR 22 kW    цена в лева- 1441,66 лв

в долари  –  1007,41

Каталожен номер – №18    MR 30 kW    цена в лева- 1623,84 лв

в долари  –  1134,71