VIADRUS U 22 C е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.

ПРЕДИМСТВА:

– Висока надеждност и ефективност;

– Лесно обслужване и поддръжка;

– Не изисква висока тяга на комина;

   – Избор на необходимата мощност според броя на секциите;

   – Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;

   – Възможност за бързо преустройство от твърдо на течно гориво и обратно.

    

Гориво q uзгаряне: кокс – 26,0 [MJ/kg] ; кафяви въглища – 26-30 [MJ/kg]; размер – 40-60 mm

   VIADRUS U 22 D е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на дърва.  

   Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на 

   водата до 90 °С, при максимално работно свръх налягане до 0,4 МPа.

 

   ПРЕДИМСТВА:

   – Висока надеждност и ефективност;

   – Лесно обслужване и поддръжка;

   – По-голяма горивна камера;

   – Не изисква висока тяга на комина;

   – Избор на необходимата мощност според броя на секциите;

   – Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло.

     Гориво q uзгаряне: дърва – 14-18 [MJ/kg] ; влажност 20%

Секции Топлинна
мощност
кW
T вх/изх ºС Ефект.
%
Маса
кг
Д/В/Ш
мм
4 20 60/90 60/90 231 750/1008/545
5 25 60/90 71-78 265 845/1008/545
6 30 60/90 71-78 295 940/1008/545
7 35 60/90 71-78 325 1035/1008/545
8 40 60/90 71-78 358 1130/1008/545
9 45 60/90 71-78 387 1225/1008/545
10 49 60/90 71-78 421 1320/1008/545
Гориво – дърва – влажност от 15% до 25%

Цени:

Каталожен номер – №27 Котел VIADRUS U 22 – 3 секции 17,7 kW

цена в лева 1389,00лв.

в долари  – 978,43

 

Каталожен номер – №28 Котел VIADRUS U 22 – 4 секции 23,3 kW

цена в лева 1549,00лв.

в долари  – 1091,68

 

Каталожен номер – №29 Котел VIADRUS U 22 – 5 секции 29,1 kW

цена в лева 1703,00лв.

в долари  – 1200,21

 

Каталожен номер – №30 Котел VIADRUS U 22 – 6 секции 34,9 kW

цена в лева 1892,00лв.

в долари  – 1333,42

 

Каталожен номер – №31 Котел VIADRUS U 22 – 7 секции 40,7 kW

цена в лева 2032,00лв.

в долари  – 1432,08